Waarom & Hoe

Verbind Creëer Ontmoet: Visie

In een wereld waar er niet langer één waarheid en één overkoepelende
ideologie is en iedereen voor zichzelf moet uitmaken waar hij voor staat
en gaat, is er meer dan ooit nood aan ont-moeting. Daarom creëert Nieuwe
Helden verhalen en projecten waarin je jezelf, een ander en de wereld
mag tegenkomen. Zodat het je raakt in je eigen zoektocht naar het waarom
en zodat het je een moment biedt waar je niet moet en dus mag zijn
(ont-moet). Met onze verhalen creëeren we de common ground waar deze
ont-moetingen kunnen plaatsvinden en waar je het niet-weten, het zoeken
en het samenzijn kan delen.

Verbind Creëer Ontmoet: Werkwijze

Per project kiezen we een hedendaags thema, doen wetenschappelijke en praktijk research, betrekken daarbij partners en stakeholders uit het veld en bepalen de juiste vorm van de verhalen in het project. Zo veroorzaken onze projecten serieuze verdieping en echte impact bij een breed publiek.

Nieuwe Helden-projecten worden volgens 3 artistieke regels ontwikkeld:
• Creëer zonder compromis
• Verbind met en door de projecten
• Zoek per project het juiste publiek

Daarnaast hanteren we 3 zakelijke regels:
• Geef geen geld uit dat je niet hebt
• Wie werkt wordt betaald
• Zoek per project de juiste partners

Verbind Creëer Ontmoet: Organisatie

Wij zijn een professionele, creatieve organisatie met een vaste kern. Om
onze projecten te creëren, werken we samen met een hecht internationaal
netwerk van creators: creatieve professionals uit de kunst en andere
disciplines. Onze Helden zijn o.a: theater- en filmregisseurs, ontwerpers, acteurs, dansers, muzikanten, schrijvers, fotografen,
animators, dramaturgen, technisch producenten, technici, videokunstenaars, app-ontwikkelaars, websitebouwers, editors, cameramannen, journalisten, researchers en community-managers etc.

Verbind Creëer Ontmoet: Impact

In de afgelopen 10 jaar creëerde Nieuwe Helden meer dan 100 projecten in
meer dan 20 landen en bouwde een netwerk van meer dan 200 creators op.