Over Stichting Nieuwe Helden

Verbind Creëer Ont-Moet

Stichting Nieuwe Helden creëert kunstprojecten en urban actions voor de publieke ruimte.

De projecten en actions starten op eigen initiatief of in opdracht en voldoen steeds aan deze 6 regels:

  • Creëer zonder compromis
  • Verbind met en door de projecten
  • Zoek per project het juiste publiek
  • Geef geen geld uit dat je niet hebt 
  • Wie werkt wordt betaald 
  • Zoek per project de juiste partners

Doel

Met steeds als doel de publieke ruimte weer een plek van ont-moeting te laten zijn. En met publieke ruimte bedoelen we elke plek, binnen en buiten, waar mensen elkaar publiekelijk kunnen tegen komen.

Waarom

In een wereld waar er niet langer één waarheid, één overkoepelende ideologie is en iedereen voor zichzelf moet uitmaken waar hij voor staat en voor gaat, is er meer dan ooit nood aan ont-moeting. Daarom veroorzaken we momenten waarop je jezelf, een ander en de wereld tegenkomt zodat het je raakt in je eigen zoektocht, een moment waar je niet moet en dus mag zijn (ont-moet). De publieke ruimte is de plek bij uitstek waar deze ont-moetingen kunnen plaatsvinden, waar je het niet weten, het zoeken en het zijn samen kan delen. In al haar projecten en actions streeft Nieuwe Helden er naar om de publieke ruimte geen anonieme consumptiemarktplaats te laten zijn maar een plek van verbinding, verwondering, verstrooiing, verbazing, verwarring en zo uiteindelijk: ont-moeting.

Organisatie

Nieuwe Helden werkt met een kleine vaste kern en een hecht internationaal netwerk van creatieve professionals uit de kunst en andere disciplines. Deze makers en denkers worden Creators genoemd. Elk project of action wordt bedacht, geleid en uitgewerkt door Creators die voortdurend verbindingen leggen rond het thema van het project.

Door de betrokkenheid van Creators, Helden, Vrienden en Partners creëren we per project een sterk lokaal draagvlak met een breed bereik. Alle projecten blijven op repertoire, worden doorontwikkeld en inter-nationaal verkocht. Alleen op deze manier kunnen we blijven verbinden, creëren en ont-moeten in een steeds veranderende wereld.

Kernteam

Artistiek leider
Lucas De Man (1982, BE) studeerde in 2004 af in Germaanse Talen aan de KU Leuven en rondde zijn opleiding aan de Regie opleiding van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten af in 2008. In 2006 richtte hij samen met twee medestudenten INSTED op, een internationaal netwerk voor regiestudenten. Lucas De Man is binnen en buiten Stichting Nieuwe Helden werkzaam als freelance regisseur, acteur en conceptontwikkelaar. Hij presenteert verschillende culturele programma’s op de televisie waaronder sinds januari 2015, Kunstuur (AVROTROS) Hij is vaak host voor grote en kleine evenementen in Nederland en België, hij geeft lezingen en is af en toe gastdocent. Van 2012 tm 2016 kreeg Lucas de titel Stadskunstenaar van Den Bosch.  Daarnaast won Lucas onder meer de Matthijs-prijs en de prijs ‘Jong Theater’ op Festival Theater aan Zee in Oostende, Hij werd genomineerd met SKETCH (2011) voor de Wijnberg Scenografie Award. Hij was 1 van de 3 genomineerden voor de titel EuroNederlander van het jaar 2016 en zijn solo De Man Door Europa werd gekozen als 1 van de beste 10 voorstellingen van het seizoen 2015-16 door zowel het TheaterFestival van Nederland als dat van België.

Zakelijk leider
Wouter Goedheer (1984, NL) studeerde in 2008 af aan de Opleiding Productie Podiumkunsten van de Amsterdamse Theaterschool. Sindsdien is hij werkzaam als producent en financieel manager. Bij Stichting Nieuwe Helden produceerde hij een veelheid aan uiteenlopende projecten (voorstellingen, concerten, festivals en tournees). Daarnaast heeft hij gewerkt voor onder meer toneelgezelschap ‘t Barre Land en YoungGangsters, is hij bestuurder van TgNomen en De Theatertroep en adviseert hij bij het Fonds Podiumkunsten en bij startende organisaties in de culturele sector.

Interventie en projectleider
Bas van Rijnsoever
(1983, NL) mede oprichter van Stichting Nieuwe Helden, studeerde in 2008 af aan de Mime opleiding van de Amsterdamse Theaterschool (AHK). Werkte als acteur bij o.a. Carver, Toneelgroep Oostpool, Kassys en d’Elictrique, richtte Schwalbe en MTG Blont op. In 2014 ontving hij de 3Package Deal van het Amsterdams Fonds voor de Kunst in de coalitie Muziek. Als frontman van de band FALT zoekt hij in verschillende (co)producties de cross over tussen muziek en performance.

Vormgeving en scenografie
Pascal Leboucq 
(1981, BE) is als vormgever deel van het artistieke kernteam van Nieuwe Helden. Volgde een klassieke opleiding bij Academie voor Schone Kunsten in Antwerpen en specialiseerde zich in een vervolgopleiding van de Design Academy in Eindhoven verder in Public Space. Naast zijn eigen projecten en vormgeving voor Nieuwe Helden werkt hij als scenograaf voor o.a. Toneelgroep Amsterdam. Samen maken Pascal en Lucas stedelijke kunstinstallaties op de grens tussen het sociale en het esthetische, het performatieve en het beeldende.

Dramaturg en projectleider
Kimberly Major 
(1982, NL) studeerde dramaturgie aan de Universiteit van Amsterdam. Als dramaturg en projectleider werkt ze nauw samen met Lucas en Pascal aan kunstinstallaties als OOG. Daarnaast ontwikkelt ze de grootschalige internationale projecten van Nieuwe Helden: IN SEARCH OF EUROPE (De Man Door Europa) en HELLO ASIA. Met betrekking tot deze projecten kan met haar contact opgenomen worden via kimberly@companynewheroes.com

Projectleider
Isil Vos
(1986, NL) studeerde in 2008 af aan ArtEZ toneelschool in Arnhem. Sindsdien werkt zij als actrice, theatermaker, regisseur, regie-assistent en producent mee aan verschillende theatervoorstellingen bij onder andere Mighty Society, Theatergroep 42, Toneelgroep Oostpool, de Veenfabriek, het Zuidelijk Toneel en Stichting Nieuwe Helden. Isil wisselt voortdurend van rol binnen het theater. Als theatermaker en docent maakt en regisseert zij haar eigen theatervoorstellingen die altijd gaan over de falende mens en waarin ze haar acteurs altijd in het hier en nu laat spelen. Haar eigen producties spelen zowel in Nederland als het buitenland voornamelijk op festivals. Als regie-assistent en projectleider ondersteund of leidt ze projecten zowel artistiek als productioneel. Voor Stichting Nieuwe Helden speelt zij op dit moment de Solo Performance SAM, die gemaakt werkt in het kader van het Artist in Residence-schap bij de Rabobank en is zij projectleider van Ocharme! het project rondom Armoede.

De Motor  

Artistiek coördinator
Amber Bloos (1992, NL) studeerde Algemene Cultuurwetenschappen aan de UvA. Ze begon bij Stichting Nieuwe Helden als stagiair internationalisering en schreef tijdens haar stageperiode de scriptie: ‘Waarom we nu nieuwe helden nodig hebben, Stichting Nieuwe Helden en haar project “In Search of Europe” geplaatst in het tijdperk van het metamodernisme’. Na één jaar stage was ze niet meer uit de organisatie weg te denken en werd ze projectleider van De Man Is Lam. Na haar eerste project succesvol te hebben geleid vervult Amber nu de nieuwe functie van artistiek coördinator. Daarnaast volgt ze vanaf september parttime de master ‘Art, Culture and Society’ aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Zakelijk coördinator                                                                                                                                                Jip Verwiel (1994, NL) studeerde Entrepreneurship and Management in the Creative Industries aan de Universiteit van Amsterdam. Deze master benadert de culturele/creatieve sector vanuit een bedrijfskundig perspectief. Als zakelijk coördinator overziet hij alle verschillende projecten van de stichting en ondersteunt deze op het gebied van financiën, administratie en zakelijk leiding. 

Logistiek/productioneel coördinator
Emiel Rietvelt (1989, NL)

Raad van Toezicht

Dhr. D.J. Meyer
Mw. G. van Campen
Dhr. R.W.P. Bierens
Dhr. G.G.P. De Wael

Culturele ANBI
Stichting Nieuwe Helden is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beoogende Instelling en Culturele Instelling. De verplicht te publiceren gegevens over de organisatie vind je hier: Lees meer

Privacy Verklaring
Meer over ons privacybeleid vind je in onze Privacy Verklaring