Verbind Creëer Ont-moet

Stichting Nieuwe Helden is een beweging van Creators en Helden die kunstprojecten en urban actions voor de publieke ruimte ontwikkelt om
ont-moeting te veroorzaken.