Begeleiding startende zakelijk leiders

Zoektocht naar nieuwe (rol voor) zakelijk leiders

Zakelijk leider van Nieuwe Helden, Wouter Goedheer start samen met Anneke Tonen (Schwalbe, Toneelschrijfhuis, Paulien Oltheten, Kees Roorda, Jan Fedinger ea), een begeleidingstraject voor startende zakelijk leiders.

Dit traject is een gezamenlijk initiatief, op het kruispunt van onze praktijken. Elk op ons eigen terrein, op onze eigen manier hebben we in de afgelopen jaren een praktijk opgebouwd die zich kenmerkt door een doorlopend bevragende houding. Dit leidt steeds meer tot andere perspectieven op organiseren, nieuwe vormen van partnerschappen, flexibiliteit in het denken binnen projecten en processen en het onderzoeken van een telkens veranderende relatie van kunst tot de samenleving.

Waarom
Er lijkt een tekort aan zakelijk leiders, en er is een toenemende behoefte aan innovatie van bestaande structuren en organisatievormen. We weten (inmiddels) uit ervaring dat starten als zakelijk leider een ‘eenzame’ aangelegenheid is. We willen onze kennis en expertise en onze zoektocht naar een nieuwe rol voor de zakelijk leider delen. Zo kunnen we het makkelijker maken te starten als zakelijk leider en tegelijkertijd de vernieuwing van organisatievormen en de rol van de zakelijk leider helpen versnellen.

Voor meer over wat Wouter en Anneke samen doen en onderzoeken: http://d-organising.nl