Nieuw Biobased Creations project

vanaf september 2019

In het najaar van 2019 presenteert Stichting Nieuwe Helden een nieuw Biobased Creations project.

We leven in een tijd waarin de negatieve invloed van de mens op de aarde en haar klimaat onomstotelijk bewezen is. Het zoeken naar maatregelen om de consequenties hiervan te voorkomen staan hoog op internationale politieke agenda’s en het vinden van oplossingen wordt steeds urgenter. Om dergelijke oplossingen voor het klimaatprobleem te vinden én uit te voeren is kennis en draagvlak nodig, hier wordt in de bouwsector sinds enige jaren aan gewerkt. De mogelijkheden van minder klimaat-belastend bouwen, het gebruik van minder belastende materialen en het hergebruiken van bouwmaterialen worden verkend en onderzocht. Daarnaast wordt er gewerkt aan de ontwikkeling van diverse biobased materialen. Dit zijn materialen uit natuurlijke grondstoffen, vaak composteerbaar en met een kleinere impact op het klimaat tot gevolg. Het gebruik en de ontwikkeling van deze materialen bevinden zich echter nog vaak in een experimentele fase, waardoor er weerstand en onbegrip bestaat bij ontwikkelaars, bouwers en gebruikers. 

Met het nieuwe project willen wij het gebruik van deze materialen een impuls geven. Enerzijds door ontwerpers en industrie te verbinden in de concrete toepassing ervan, anderzijds door het publiek van dichtbij de mogelijkheden van biobased materialen te laten ervaren. 

…… wordt vervolgd…….