Essay over de rol van kunst in transitie

Lucas De Man ging in gesprek met Steve Elbers en een aantal andere kunstenaars, ontwerpers en ondernemers. Elbers schreef een essay over de rol van kunstenaars, ontwerpers en ondernemers en hoe zij samen voor een groenere, socialere en creatievere wereld kunnen zorgen. kunst van holistisch ontwerpen, creatorschap en vreedzaam terrorisme

Nieuwe Helden en het metamodernisme

In haar scriptie voor de opleiding Algemene Cultuurwetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam ‘Waarom we nu nieuwe helden nodig hebben’ plaatst Amber Bloos Stichting Nieuwe Helden en het project In Search of Europe in het tijdperk van het metamodernisme.  ‘…De energie van Nieuwe Helden is tegelijkertijd aanstekelijk en afschrikwekkend; de drang om iets teweeg te brengen immens. […]

Nieuwe Helden en de Publieke Ruimte

Bachelorscriptie van Petra Eikelenboom, Theaterwetenschap Universiteit van Amsterdam 2013: Ont-moeting betekent een moment van niet moeten, een moment waarin je als mens jezelf mag zijn; kwetsbaar, open, onwetend en krachtig. [..] Het project creëert een stukje publieke ruimte; een plaats waar mensen los van privé en achtergrond, elkaar en zichzelf als mens mogen ont-moeten en […]

Surfen of verzuipen

artikel van Evelyne Coussens in Ons Erfdeel Surfen of verzuipen Nederland moet opnieuw een land van ondernemers worden: sinds de Nederlandse overheid dat mantra is beginnen prevelen, ontsnapt geen sector aan de hands-onkoorts. Ook de kunstenaars zitten intussen mee in het bad. Voor ze het goed en wel beseften waren ze ‘cultureel ondernemers’ geworden, een woordencombinatie waaraan […]

Staat van de Creatieve Stad

Uitgesproken door Lucas De Man, januari 2013, Pakhuis de Zwijger. Een goede avond dames en heren Om te beginnen: Ik heb goed nieuws en ik heb slecht nieuws. Het slechte nieuws is: we zitten in een crisis. We worden geknipt, bezuinigd, ontvleugeld en versmoord. We zijn afvallig, luxe beesten en incestueus. We klagen, zagen, steunen, […]