Nieuwe Helden en de Publieke Ruimte

Bachelorscriptie van Petra Eikelenboom, Theaterwetenschap Universiteit van Amsterdam 2013: Ont-moeting betekent een moment van niet moeten, een moment waarin je als mens jezelf mag zijn; kwetsbaar, open, onwetend en krachtig. [..] Het project creëert een stukje publieke ruimte; een plaats waar mensen los van privé en achtergrond, elkaar en zichzelf als mens mogen ont-moeten en […]

Surfen of verzuipen

artikel van Evelyne Coussens in Ons Erfdeel Surfen of verzuipen Nederland moet opnieuw een land van ondernemers worden: sinds de Nederlandse overheid dat mantra is beginnen prevelen, ontsnapt geen sector aan de hands-onkoorts. Ook de kunstenaars zitten intussen mee in het bad. Voor ze het goed en wel beseften waren ze ‘cultureel ondernemers’ geworden, een woordencombinatie waaraan […]

Staat van de Creatieve Stad

Uitgesproken door Lucas De Man, januari 2013, Pakhuis de Zwijger. Een goede avond dames en heren Om te beginnen: Ik heb goed nieuws en ik heb slecht nieuws. Het slechte nieuws is: we zitten in een crisis. We worden geknipt, bezuinigd, ontvleugeld en versmoord. We zijn afvallig, luxe beesten en incestueus. We klagen, zagen, steunen, […]